ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ SHIDI ชิได

ขจัดสารเคมีและยาฆ่าแมลงบนผัก และ ผลไม้ ได้มากถึง 99.99% *
ได้รับการรับรองจาก อย. และผ่านการทดสอบจริงจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผักสดและผลไม้ที่เราบริโภคกันอยู่นั้น พบว่ายังมีสารตกค้าง จากสารเคมีกำจัดแมลงซึ่งเป็นอันตรายและเป็นสาเหตุของโรคร้าย SHIDI ชิได ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ผักและผลไม้สะอาด ทานได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง (*อ้างอิงผลทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ “ชิได” โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ข่าวสารและโปรโมชั่น

บทความดีๆ และรีวิว